‘Toekomst Noorderlicht nog steeds onzeker’

De organisatie achter fotofestival Noorderlicht concludeert dat, afgaande op het deze week gepresenteerde regeerakkoord Bruggen Slaan, de VVD-PvdA coalitie vooral culturele bruggen kapot zal slaan. De bezuinigingen in de culturele sector, ingezet onder het kabinet Rutte I, lijken zonder slag of stoot te worden doorge voerd onder Rutte I, aldus een persbericht van Noorderlicht.
Het bericht vervolgt:

Weliswaar staat in het regeerakkoord: "Het overheidsbeleid richt zich vooral op een sterke basisinfrastructuur, talentontwikkeling en internationale bekendheid van onze topkunst", maar van boter bij de magere vis lijkt geen sprake. De verkiezingsbelofte van de PvdA de bezuinigingen te repareren met € 50 miljoen, is niet ingelost. Voor veel culturele instellingen betekent dit de doodsteek. Ook Noorderlicht, internationaal hogelijk gewaardeerd, dreigt het onderspit te delven.

De Raad voor Cultuur had in de nota BIS 2013-2016 geadviseerd geen subsidie meer te verlenen aan Noorderlicht. Dat zou de facto een halvering van het totale budget inhouden, met een dreigende sluiting van Noorderlicht als gevolg. Via een omweg is Noorderlicht nu alsnog in de BIS opgenomen. Zo op het oog goed nieuws. Echter, waar Noorderlicht de afgelopen jaren door het Rijk zelf was ingeschaald voor een jaarlijkse bijdrage van ruim € 500.000, zullen we het nu moeten doen met een rijksbijdrage van iets meer dan € 200.000 per jaar. Onze strijd voor het behoud van een plaats in de BIS lijkt nu uit te draaien op een Pyrrusoverwinning: we blijven in de BIS, maar ons rijksbudget wordt meer dan gehalveerd. We bestaan nog, maar hoe en voor hoelang?

Dilemma
Noorderlicht wordt voor twee kerntaken door vijf overheden gefinancierd. Het Rijk financiert ons als presentatiepodium. Onze internationale fotomanifestatie vindt zijn financiering primair bij de noordelijke overheden. Noorderlicht heeft al een uitgeklede staf van vier medewerkers. Verdergaande bezuinigingen op personeel en huisvesting bieden geen soelaas voor het tekort van 30%. Ziehier het dilemma. Als we de galerie opheffen, vallen we er bij het Rijk uit. Als we stoppen met de manifestatie, dan verliezen we de steun van de noordelijke overheden.

Noorderlicht beraadt zich op haar toekomst. Vooruitlopend op die toekomst moet Noorderlicht, net als de andere BIS-instellingen, vandaag een sluitende begroting indienen voor 2013. Echter, de Tweede Kamer heeft haar goedkeuring nog niet uitgesproken over de voorgenomen bezuinigingen. Ook van de andere subsidieverleners zijn de toezeggingen nog niet definitief. De politieke strijd is nog niet gestreden, een strijd die Noorderlicht tot het uiterste zal blijven voeren. Noorderlicht vindt het zorgelijk dat de ambtelijke realiteit vooruit loopt op de democratische besluitvorming.

Stilte
Niet alleen het regeerakkoord zwijgt over reparaties in de culturele sector, ook de media hebben het niet over de kunsten. Op de binnenlandpagina’s in de kranten geen scherpe analyses van de gevolgen van het regeerakkoord voor de culturele sector. Wat misschien nog verbazender is, is dat het op de kunstpagina’s ook oorverdovend stil is wat betreft de politiek. Noorderlicht hoopt met dit persbericht deze stilte te doorbreken.

Over Noorderlicht
Stichting Fotografie Noorderlicht is sinds 1980 een veelzijdig, innovatief en internationaal podium voor fotografie op het raakvlak van kunst en maatschappij. Verbeelden, verrijken, verrassen, verwonderen – dat is haar kracht. Vanuit het besef dat kunst mensen moet uitdagen, confronteren en in gesprek moet brengen met zichzelf en elkaar, draagt Noorderlicht met grote gedrevenheid haar liefde voor de fotografie uit. Via de internationale Fotomanifestatie, exposities in de Noorderlicht Fotogalerie, het verstrekken van foto-opdrachten, reizende tentoonstellingen, publicaties, masterclasses, debatten, lezingen en een zeer succesvol educatief programma stimuleert Noorderlicht de ontwikkeling van de (documentaire) fotografie. Geworteld in Noord-Nederland richt Noorderlicht de blik op de wereld, met oog voor maatschappelijke thema’s en visuele schoonheid.