Traces & Omens, thema voor Noorderlicht in 2005

De hoofdtentoonstelling van Noorderlicht 2005 gaat over fotografie die de vluchtigheid van het moment overstijgt, fotografie die gelezen kan worden als een verhaal over de tijd waarin zij gemaakt is, maar die tegelijkertijd een verhaal suggereert over een andere tijd, toen of later.
Traces & Omens (werktitel) zoekt naar het verhaal dat het vastgelegde moment omringt; reflectieve foto’s waarin sporen van het verleden doordringen in het heden en foto’s die een profetische lading in zich bleken te hebben, of die lading wellicht zullen hebben.

De research voor het thema is nu gaande en loopt door tot begin april. Inzendingen en andere suggesties zijn welkom; deze kunnen rechtstreeks naar de curator gestuurd worden (Wim Melis, wim@noorderlicht.com). De Noorderlicht 2005 manifestatie loopt van 3 september tot en met 9 oktober.

Meer informatie: Noorderlicht