Trovato in Camera Austria

Het juni-nummer van Camera Austria bevatte een reportage van de Nederlandse fotografe Anne Marie Trovato. Het internationaal verspreidde foto-kunsttijdschrift uit Oostenrijk plaatste de reportage ‘Eèn man, twee vrouwen en drie kinderen’.
• Meer informatie over Anne Marie Trovato