Twee beurzen voor onderzoek fotocollectie Rijksmuseum

Masterdiploma op zak en zin om in de fotocollectie van het Rijksmuseum te duiken? Het Manfred & Hanna Heiting Fonds stelt het museum in staat jaarlijks twee fellowships toe te kennen voor hoogwaardig foto-historisch onderzoek. Solliciteren kan tot 15 maart 2015.

Het onderzoek moet resulteren in een artikel op het gebied van de klassieke fotografie. Het dient gerelateerd te zijn aan originele objecten uit de brede en belangrijke fotografiecollectie van het Rijksmuseum, waar mogelijk in samenhang met objecten in andere verzamelingen. Dat kan zijn een diepgaand onderzoek naar één foto of fotoboek en/of de verspreiding daarvan; naar een serie of een deel van een oeuvre; of naar esthetische of technische aspecten van de fotografie; of naar de bredere context van een fotoboek of album; of naar een combinatie van kunsthistorisch en materiaaltechnisch onderzoek.

De internationale onderzoeksbeurs bestrijkt een periode van zes maanden, de onderzoeker werkt zelfstandig en krijgt een plek in de studiezaal van het Rijksprentenkabinet en toegang tot de (studie)collecties en bibliotheek.

Het Manfred & Hanna Heiting Fellowship maakt deel uit van het Rijksmuseum Research Fellowship Programme. Voor meer informatie en sollicitatieformulieren: www.rijksmuseum.nl/fellowships