Twee bijdragen aan het fotografisch discours

In Waarheid en werkelijkheid buigen een groot aantal auteurs zich over de spanning tussen de werkelijkheid en de verbeelding ervan in fotografie, film en theater. De publicatie Work (Changing Faces) biedt een overzicht van en achtergronden bij zes grote documentaire projecten over het veranderend gezicht van de arbeid in Europa.
Waarheid en werkelijkheid, geredigeerd door Ernest Mathijs en Wouter Hessels, is een echt leerboek, bedoeld voor studenten, maar niet verboden voor de geïnteresseerde leek. De eerste en tweede druk, die in het begin van deze eeuw verschenen, zijn uitverkocht. Dit jaar kwam er een nieuwe editie die is aangevuld met een inleiding en een essay van Johan Swinnen over de ‘mogelijkheden en onmogelijkheden om betekenis te geven aan foto’s uit het verleden en heden’. Door middel van een fotoserie bouwt Swinnen een ‘memoriaal’ voor Walter Benjamin (1892-1940),
de fotografiefilosoof die zoveel aardige gedachten over het medium heeft geformuleerd.

Na de inleidende teksten vinden we in drie hoofdstukken essays met zeer verschillende uitgangspunten over achtereenvolgens ‘Fictie en realiteit in feitelijke representaties’, ‘Feitelijkheid en vertelling in fictionele representaties’ en ‘Fictie en feitelijkheid in de theateromgeving’. Ondanks soms wat ingewikkelde titels als ‘Mimesis als fundamenteel motief in fictionele representatie’ zijn de stukken door de aangehaalde voorbeelden meestal zeer leesbaar.
Waarheid en werkelijkheid biedt ingangen aan een ieder die zich wil verdiepen in de spanning tussen de waarheid en de manier waarop zij wordt geïnterpreteerd en gemanipuleerd.

Waarheid en werkelijkheid
Samenstelling en teksten: Ernest Mathijs en Wouter Hessels
Inleiding en foto-essay: Johan Swinnen en verder bijdragen van 16 andere auteurs
Paperback, 336 pagina’s met illustraties
Uitgave: VUB Press
Prijs: 24,95 euro

• Meer informatie over deze uitgave, zie: www.vubpress.be

Work (Changing Faces) is een uitgave van het International Photography Research Network (IPRN), een door de E.G. ondersteund samenwerkingsverband ter bevordering van de kwaliteit en presentatie van de hedendaagse fotografie en de fotografietheorie.

Het Changing Faces project is een drie jaren lopend fotografisch onderzoek naar de vaak ingrijpende veranderingen in het arbeidsproces. Deze publicatie presenteert zes projecten die tijdens een uitwisselingprogramma tussen Europese universiteiten en musea zijn uitgevoerd. Elk van de zes projecten wordt geïntroduceerd door een kort interview met de fotograaf en ruime beeldbijdrage uit het project.

Achterin het boek zijn teksten opgenomen over de geschiedenis van de fotografische verbeelding van arbeid, de
(on-)zichtbaarheid van de arbeider en de arbeidsplaats, de verhouding van praktijk en theorie binnen dit project, de historie van het bedrijfsboek en een verslag van het IPRN-symposium dat vorig jaar oktober in Finland plaatsvond.

Work (Changing Faces)
Samenstelling: IPRN
Paperback, 192 pagina’s, ongeveer 120 foto’s in zwart-wit en kleur
Uitgever: Veenman
Prijs: 19,50 euro

• Voor meer informatie over dit project, zie: www.nieuws.leidenuniv.nl