Twee vacatures bij fotomuseum Antwerpen

Bij de gemeente Antwerpen verschenen onlangs twee vacatures waarbij het gaat om een baan bij het fotomuseum. In de vacatures wordt gezocht naar een wetenschappelijk bibliothecaris en naar een afdelingshoofd van het collectiebeheer bij het Fotomuseum.

De wetenschappelijk bibliothecaris heeft onder andere als taken het dagelijks beheren van de bibliotheek en de museumdocumentatie en het dagelijks leiden van bibliotheekpersoneel en coördineren van de workflow.

Het afdelingshoofd van de collectiebeheer heeft als taken het detecteren van behoeften en trends in het eigen werkdomein en deze terugkoppelen aan de leidinggevende, administratieve ontsluiting van de collecties, fysiek zorgen voor de collecties en het aanleveren van voorstellen voor de opmaak van een meerjarenplanning en budget, dit zowel beleidsmatig als financieel.

Vacature: wetenschappelijk blibliothecaris

Vacature: afdelingshoofd collectiebeheer