Twitter-foto’s zo maar publiceren?

De BBC heeft zich korte tijd op het standpunt gesteld dat foto’s die op Twitter worden geplaatst auteursrechtvrij zijn. De BBC heeft deze foute uitspraak inmiddels rechtgezet. Deze kwestie legt een gevoelig punt bloot van het hergebruik van foto’s geplaatst op social media.
BBC deed de uitspraak naar aanleiding van een klacht van Mabbett aan de BBC, dat BBC met de verslaggeving van de rellen in Tottenham op 6 augustus 2011jl. auteursrechtinbreuk zou plegen door Twitter foto’s van de gebeurtenissen te gebruiken, zonder toestemming van de fotografen en zonder de maker te vermelden.

De eerste reactie van de BBC was:

‘Twitter is a social network platform which is available to most people who have a computer and therefore any content on it is not subject to the same copyright laws as it is already in the public domain. The BBC is aware of copyright issues and is careful to abide by these laws.’

Bottom line: geen auteursrechten op foto’s die op Twitter worden geplaatst. De BBC haastte zich deze fout te herstellen; de reactie ‘[did] not represent BBC policy’.

De BBC legt in een nieuw statement uit wat haar policy dan wel is. Zij doet alle mogelijke moeite toestemming te vragen, maar bij zeer nieuwswaardige foto’s die een groot publiek belang dienen kan een foto gebruikt worden zonder toestemming. De BBC probeert altijd aan naamsvermelding te doen. Echter, in uitzonderlijke omstandigheden waarin het niet mogelijk is contact op te nemen met de maker, indien de maker zelf geen contact wil, of het leggen van contact of naamsvermelding te gevaarlijk is (denk aan de Arabische opstanden), vindt naamsvermelding niet plaats. Dan wordt “From Twitter” vermeld.

Ook naar Nederlands recht mag over het hergebruik van foto’s van Twitter niet te lichtvaardig gedacht worden. Mocht Twitter een nieuwsfunctie vervullen en foto’s auteursrechtelijk beschermd zijn, dan mag overname van daarop verschenen foto’s volgens de Auteurswet alleen plaatsvinden als de naam van de maker duidelijk wordt vermeld. Indien auteursrechten uitdrukkelijk zijn voorbehouden, ligt dat mogelijk nog anders.

Uiteraard prevaleert de vrijheid van nieuwsgaring in sommige gevallen boven de auteursrechtelijke aanspraken van de fotograaf, zeker als overname van de foto het publieke debat hierover dient.

Lees meer: http://ipkitten.blogspot.com/2011/08/hey-dude-thats-my-photo-social-media.html

Statement BBC : http://www.bbc.co.uk/blogs/theeditors/2011/08/use_of_photographs_from_social.html

Joost Becker is advocaat Intellectuele Eigendomsrecht en Internetrecht bij Dirkzwager te Arnhem (afdeling IE-IT, e-mail: becker@dirkzwager.nl, telefoon: 026-353 83 77).