UdB IV: Paul Kooiker & Erik Kessels verlengd

Het succes van de tentoonstelling Terribly awesome photobooks bepaalt in hoge mate het al dan niet voortzetten van de expositiereeks Unter dem Baum van het Haarlemse fotoantiquariaat ICM. Om zekerheid te krijgen over de kwaliteit van de respons besloot Frido Troost, directeur/deskundige/gastheer van deze fotografieoase de presentatie met drie weken te verlengen, tot en met 2 februari.
Terribly Awesome Photobooks, een presentatie opgebouwd uit drie delen die losjes naar elkaar verwijzen, bevat meer dan voldoende verrassingen om een bezoekje aan het excentrieke antiquariaat te rechtvaardigen. In de centrale ruimte hangt een reeks curieuze fotoboeken en –boekjes die Kessels en Kooiker bij elkaar brachten. Voor de andere wanden en de beschikbare vitrines selecteerden beide exposanten navenant opmerkelijke beelden uit de collectie van het ICM. In de witte kubus, het speciaal voor hedendaags fotowerk gecreëerde kabinetje, wordt de toeschouwer omgeven door Roomservice, Kooikers project uit 2008.


Reclameman en fotoarcheoloog Erik Kessels en conceptueel fotograaf Paul Kooiker delen de fascinatie voor het – ik gebruikte het woord hierboven al en weet geen beter – curieuze fotoboek: over sex, dood alsmede uitzonderlijke beroepen, ambachten, architectuur en hobby’s (‘het leven zelf dus’, om met de grootste Nederlandse literaire stylist uit de vorige eeuw te spreken).

De, in oppervlakte gerekend, betrekkelijk kleine presentatie van Roomservice maakte op mij een verpletterende indruk. De variatie in kleuren en vormen in zo’n tachtig foto’s van naakte dames voor boekenkasten; Kooikers gebruik van rasters, blur, kleurverzadiging en overbelichting: zolang je niet van steen bent beleef je hier een intense ervaring.

Dit alles is dus nog drie weken te zien, zonder museumkaart of entreebewijs.

ICM, Photography for collectors.
Nieuwe Kruisstraat 19
Haarlem

www.concretematter.com