Uitreiking en opening ECB Award

Vandaag vindt in Europese Centrale Bank in Frankfurt de prijsuitreiking plaats van European ECB Award. Dan wordt tevens de tentoonstelling met werk van de drie winnaars en zeven genomineerden geopend. Onder de tien deelnemers bevinden zich twee Nederlanders en twee in Nederland opgeleide fotografen.
De organisatie was op zoek naar visies op Europa. Een van de vragen was: ‘Hoe interpreteren hedendaagse fotografen hun eigen cultuur en die van anderen en hoe brengen zij dat in beeld?’ De winnares van de eerste prijs werd beloond met 10.000 euro voor haar serie ‘Unofficial’. Lucia Nimcová (Tsjecho-Slowakije 1977) onderzocht hoe onder de communisten culturele evenementen werden gefotografeerd. Ze besloot deze beelden aan te vullen met eigen opnamen in een vergelijkbaar idioom bij gelijksoortige festiviteiten. Er leek weinig te zijn veranderd sinds 1989. Nimcová is ‘resident’ bij de Amsterdamse Rijksakademie voor Beeldende Kunsten.

De tweede prijs was voor Wytske van Keulen (Bergen op Zoom 1980). Zij volgde gedurende langere tijd het zeventienjarig Poolse meisje Andzelika. Haar ouders werken in Nederland en Andzelika moet gaan kiezen waar ze wil leven: in het land waar zij opgroeit en naar school gaat of in het land waar haar ouders nu wonen en werken. Van Keulen ontving een prijs van 6000 euro voor deze serie.

Raphael Dallaporta (Parijs 1980) legde beslag op de derde prijs ter waarde van 4000 euro. Voor zijn serie ‘ Domestic Slavery’ fotografeerde de huizen van mensen die verdacht worden of zijn veroordeeld voor het vasthouden en als slaaf behandelen van dienstmeisjes en nanny’s, veelal jonge vrouwelijke immigranten.

De in Nederland opgeleide en wonende Vesselina Nikolaeva (1976) was genomineerd voor haar project over een eindexamenklas in Bulgarije. Het boek over dit beeldverhaal is op deze site besproken:zeventien-jaar-oud-in-bulgarije. Friso Keuris (Amersfoort 1963) was genomineerd voor zijn serie over het Joegoslavië Tribunaal in Den Haag. Alle genomineerden ontvangen een prijs van 1000 euro.

Wim Melis, al jaren samensteller van het Noorderlichtfestival, was één van de 27 internationale curatoren, die fotografen hebben voorgedragen. Frits Gierstberg, lector fotografie en curator bij het Nederlands Fotomuseum, maakte deel uit van de zevenhoofdige jury. De tentoonstelling is nog tot 18 december tijdens kantooruren te bezoeken in het gebouw van de Europese Bank, Kaiserstrasse 29 in Frankfurt am Main.