United Photos de Boer b.v. wordt United Photos b.v.

Met de overname van het persbureau United Photos de Boer door de fotografen Toussaint Kluiters en Paul Vreeker breekt er een nieuwe periode aan voor dit in Haarlem gevestigde bureau.
De onderhandelingen tussen Kluiters en Vreeker enerzijds en eigenaar Poppe de Boer anderzijds zijn praktisch afgerond. De banken zijn accoord, een intentieverklaring wordt in de komende dagen getekend. 19 mei is de grote dag: op de zestigste verjaardag van het bureau zal de overname feestelijk worden beklonken.
United Photos de Boer beschikt over een fotostudio en is vooral gericht op journalistieke, publiciteits- en sportfotografie. Het bureau is een vaste leverancier van het Haarlems Dagblad. Op basis van hun contacten willen de nieuwe eigenaars de activiteiten van United Photos verbreden: Vreeker werkt onder meer voor Reuters, Kluiters denkt fotografie uit de regio via het ANP te kunnen verspreiden.
Poppe de Boer blijft verbonden aan het bedrijf.