Ursula den Tex en Frits Gierstberg reageren op Marrie Bot

De Volkskrant van vandaag publiceert stukken van Ursula den Tex en Frits Gierstberg, waarin zij reageren op de kritiek van Marrie Bot op het onlangs verschenen boek ‘Dutch Eyes – Nieuwe geschiedenis van de Nederlandse fotografie’.
Namens de redactie van het boek schrijft Gierstberg, tevens bijzonder hoogleraar fotografie en hoofd tentoonstellingen van het Nederlands Fotomuseum, dat Bots bijdrage weliswaar ‘zeer welkom’ is, maar hij vindt het ‘jammer dat het betoog van Bot op een aantal duidelijk aanwijsbare misvattingen berust, het boek derhalve geen recht doet, noch een bijdrage levert aan het debat’.

Gierstberg benadrukt dat ‘de redactie bewust ervoor heeft gekozen niet de hele gschiedenis te behandelen en zich te beperken tot tien thema’s’. Het ontbreken van een aantal ‘fotografische uitingsvormen’ als sport, mode en journalistiek motiveert Gierstberg als volgt: ‘Dat kan als een gemis worden ervaren, maar er zijn grenzen aan wat op 576 pagina’s kan worden beschreven.’

De voormalige VN-redactrice Ursula den Tex, tevens bestuurslid van het Fonds Anna Cornelis (voor documentaire fotografie), lijkt in eerste instantie blij met ‘Dutch Eyes’: ’tegelijk een feest van herkenning en een feest van nieuwe ontdekkingen.’ Maar gaandeweg blijkt Den Tex vooral het niet behandelen van de fotojournalistiek als een groot gemis te zien: ‘Wat echt pijn doet, is de lompe vervlakking van een tijdsbeeld: de belediging van de fotografie als vak en van het geschreven woord.’

• Meer op PhotoQ’s Dutch Eyes debat