V&A gooit foto’s weg

Zowel het Victoria and Albert Museum (V&A) als Tate werden onlangs betrapt op het afstoten of weggooien van hun fotografische archieven. Het gaat om honderden fotografische reproductuies van werken in de collectie of aanverwante objecten. De foto’s zijn van onschatbare waarde voor het doen van anderzoek naar bijvoorbeeld de conditie van een kunstwerk. Het is daarom op zijn minst merkwaardig dat beide musea afstand doen van hun archieven. Het nieuws is al enkele weken oud, maar de ernst van de zaak gaf aanleiding tot het alsnog publiceren van het bericht.
Het archief van Tate werd op het nippertje gered door een tip van binnenuit. Dat van het V&A is gedurende een paar jaar door een erkend bedrijf vernietigd wegens ruimtegebrek. The Guardian: ‘A spokeswoman denied the decision was a mistake, explaining that in removing the picture archive in 2007 to make way for new gallery space, it believed that a thematic archive "wasn’t a method of classification that was really necessary any longer.’ Overigens zijn de meeste bestanden digitaal beschikbaar, maar juist de verschillen in bijvoorbeeld kleur en belichting zijn van belnag voor het onderzoeken van details.

Het belang van fotografische archieven voor musea en onderzoekers wordt onderstreept door het verdrag van Florence:

Florence Declaration. Recommendations for the Preservation of Analogue Photo Archives.
The aim of the Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut in issuing this Declaration in German, English, Italian, French and Polish is to promote the fundamental significance of analogue photo archives for the future of the humanities and social sciences. Only the integration of analogue and digital formats can guarantee the sound conservation of the photographic heritage for future studies and at the same time creatively fulfil the potential of digital instruments.

Analogue photo archives are an integral part of our cultural heritage. The purpose of the "Florence Declaration" is to raise public awareness of this. It is aimed not only at photographic collections, university and scientific research, but also at decision-makers at the social and political levels.

For this we need your support! Every photographic collection and research project on photography is concerned. As an article in the Guardian of last week showed, the topic of photo archives is still a burning question and we have to act now.

The Declaration can be subscribed with through the internet pages of the Kunsthistorisches Institut in Florenz. Here you will also find a regularly updated List of Subscribers. For further information consult the website: www.khi.fi.it/en/photothek/florencedeclaration/index.html.

Bron
The Guardian maakte als eerste melding van het voorval: Tate national photographic archive rescued.