Vakorganisaties en Sanoma komen nader tot elkaar

De omstreden licentie waarmee uitgeversconcern Sanoma freelancers (schrijvers, fotografen, vormgevers) wil contracteren zal één angel minder bevatten: er zal geen sprake zijn van terugwerkende kracht voor eerder geleverd materiaal. Die tegemoetkoming heeft Sanoma gedaan na overleg met de BNO, de Fotografenfederatie en de NVJ.
Patgrick Holleman, secretaris Freelancer en NVF bij de NVJ meldt via de mail:

Punten waar wij een eerste reactie op hebben gevraagd:

1. De licentie wordt uitgebreid van Sanoma Uitgevers (Nederland) naar de gehele internationale Corporation, dit zonder betaling van een extra vergoeding
2. De licentie gaat met terugwerkende kracht gelden voor al het in het verleden door de freelancer voor Sanoma vervaardigd materiaal
3. De licentie geeft aan Sanoma het recht om materiaal van freelancers ook aan derden door te verkopen, waarbij weliswaar een vergoeding betaald moet worden, doch slechts in het uitzonderlijke geval toestemming door de freelancer kan worden geweigerd

Na ons gesprek heeft Sanoma ons laten weten bereid te zijn om punt 2 uit de algemene voorwaarden te halen en de algemene voorwaarden aan te passen.

Daarbij zal Sanoma in haar communicatie helderder verduidelijken wat de wijziging van de leveringsvoorwaarden in de praktijk zal betekenen voor de freelancers. Sanoma heeft in het gesprek aangegeven dat (internationale) herplaatsing en doorverkoop zeer beperkt plaats vindt en dat er een protocol/procedure in de maak is waarin dit soort afspraken met freelancers worden geregeld.

Dit betekent onder andere dat de Q&A’s op de site worden aangepast http://www.sanoma-uitgevers.nl/nl-web-Carri_re-freelancers.php
Wij zullen deze verbetering in communicatie uiteraard aandachtig volgen.

De andere punten van wijziging, blijven echter gehandhaafd. Ook geeft Sanoma aan dat zij leveringsvoorwaarden van freelancers zullen afwijzen.

Het is uw eigen ondernemerskeuze of u zich daar in kunt vinden:

* Wanneer u vindt dat u niet akkoord kan gaan met punten 1 en 3 van de wijziging van voorwaarden kunt u gebruik maken van de voorbeeldbrieven op de site van NVJ freelance, maar loopt u het risico geen opdrachten van Sanoma te krijgen. Voorbeeldbrieven en wat u kunt doen: http://www.nvj.nl/nieuws/bericht/update-sanoma/

* U doet te allen tijde zaken met de (hoofd)redactie waar u voor werkt. Met de hoofdredacteur maakt u ook de (prijs)afspraken zoals die voor u gaan gelden. Praat hierover.

Een belangrijk punt is dat Sanoma heeft aangegeven om blijvend strategisch in gesprek te willen zijn met de NVJ & NVF over freelancersbelangen.

Dit betekent dat wij in een vroeger stadium aan tafel kunnen zitten om een Eerlijk Deel voor freelancers te kunnen bespreken