Vakverenigingen fotografen gaan nauwer samenwerken

De zeven vakverenigingen van fotografen gaan intensiever samenwerken. De FotografenFederatie neemt bureauwerkzaamheden over van enkele verenigingen en er komt een onderzoek naar de vorming van een nieuwe vereniging waarin de nu bestaande opgaan. Dat blijkt uit een verklaring die deze week is opgesteld.
Het gaat om de volgende verenigingen: Beroeps Fotografen Nederland (BFN), Vakgroep Fotografie van de Vereniging van Beoefenaars der Gebonden Kunsten in de Federatie (GKf), Master Photographers Network (MPN), Medisch Wetenschappelijke Fotografen (MWF), Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten (NVF), Photographers Association of the Netherlands (PANL) en Samenwerkende Vak-Fotografean Nederland (SVFN). Deze zijn al aangesloten bij de overkoepelende organisatie FotografenFederatie en hebben besloten de belangenbehartiging voor de fotografen meer onder één dak te brengen.

De integrale tekst van de verklaring:

Onderzoek naar nieuwe beroepsorganisatie voor professionele fotografen

Op 1 maart 2013 hebben de belangrijkste vertegenwoordigers van Nederlandse professionele fotografen overlegd over de toekomst van de belangenbehartiging voor fotografen. De verenigingen BFN, GKf, MPN, MWF, NVF, PANL, SVFN en een afvaardiging voor onafhankelijk aangesloten fotografen waren ieder met twee deelnemers vertegenwoordigd.

De discussie ging over de toekomst van de overkoepelende FotografenFederatie, het nut en de noodzaak van afzonderlijke verenigingen en onderzocht daarnaast vooral ook hoe op korte termijn vergaande samenwerking kan plaatsvinden. Bij de antwoorden moest vooral centraal staan wat de achterban nodig heeft en wat zij wil van een beroepsorganisatie voor professionele fotografen: hoe kan een beroepsorganisatie het werk van professionele fotografen het beste ondersteunen.

Een sterke beroepsorganisatie voor fotografen
De belangrijkste conclusie van de dag is dat iedereen de noodzaak ziet om onverdeeld op te trekken voor de belangen van de fotografie en de aanwezigen achten het belang van één stevige beroepsorganisatie groot.

Een moderne beroepsorganisatie brengt een stevige krachtenbundeling tot stand, moet zichtbaar zijn, voorbeelden kunnen stellen en daadwerkelijk collectief kunnen optreden en kijkt breder dan het vakgebied alleen. De moderne fotograaf staat voor bijzondere uitdagingen en zoekt steeds vaker verbreding van zijn/haar vak en werkt op steeds meer gebieden samen met andere creatieve ondernemers. Zo zijn filmmakers en beeldbewerkers actief die zelfstandig of in samenwerking beeld produceren en aansluiting zoeken bij een organisatie.

Onderzoek
Er is door alle aanwezige vertegenwoordigers afgesproken dat er een onderzoek komt naar de vorming van een nieuwe vereniging voor fotografie waarin de bestaande beroepsverenigingen kunnen opgaan. De vorm van de beroepsorganisatie staat nog niet vast en is onderdeel van dit onderzoek.
Directeur Lars Boering van FotografenFederatie heeft de opdracht aangenomen om een plan te schrijven en dat in nauwe samenwerking met de betrokken partijen uit te werken.

De bij het overleg betrokken partijen hebben besloten om intensiever samen te werken. Grootschalig ledenvoordeel en inkoopkortingen zullen al collectief worden onderhandeld en ook is besloten om bijeenkomsten en seminars voor alle bij verenigingen aangesloten fotografen open te stellen.
De FotografenFederatie heeft hiertoe nu al afspraken gemaakt om met de juridische dienst van NVJ samen te werken en via de NVJ Academy een aantal op beroepsfotografen gerichte cursussen te ontwikkelen.

Per 1 mei zal FotografenFederatie het kantoor en het personeel van PANL overnemen en zal de bureauwerkzaamheden gaan uitvoeren. Per 1 januari nam zij al de bureauwerkzaamheden over van SVFN en de Medisch Wetenschappelijk Fotografen. Met GKf is inmiddels overleg gestart over coördinatie van werkzaamheden. Samenwerking op één locatie bevordert de coördinatie van activiteiten en verlaagt de kosten aanzienlijk.

www.fotografenfederatie.nl