Van Bennekoms erelid GKf

Kors en Ine van Bennekom zijn afgelopen vrijdag benoemd tot erelid van de fotografenvereniging GKf. De vergadering was daags na de opening van Kors van Bennekoms overzichtstentoonstelling in Foam in Amsterdam.
De complete notulen van de ledenvergadering:
17.00 uur Aanvang vergadering
17.02 de leden stemmen voor en Tom Meerman reikt originele Gkf petten uit aan Ine en Kors
17.05 einde vergadering

Pim Milo hield vervolgens een toespraak: lees 4 pagina’s pdf