Van Ham veilt deel collectie Hans van den Bogaard

Van Ham in Keulen veilt op 7 december een deel van de collectie foto’s uit de 19de, 20ste en 21ste eeuw die fotograaf Hans van den Bogaard de afgelopen decennia heeft opgebouwd. Van 1 t/m 5 december zijn er kijkdagen waarop de 484 objecten worden getoond.
De catalogus bevat werken van Jules Aaron tot Piet Zwart, met tussenin namen als Ansel Adams, Bernd en Hilla Becher, Robert Capa, Lee Friedlander, Man Ray en Thomas Ruff.

In 2005 stelde Huis Marseille in Amsterdam een deel van Hans van den Bogaards verzameling tentoon, samen met een selectie uit de collectie van Josje Janse-de Ronde Bresser. Huis Marseille schreef in de begeleidende folder: ‘Wat [hen] bindt, is de intuïtieve manier waarop zij [verzamelen]. [De] afdruk [dient] van een goede kwaliteit te zijn[, een] bekende fotografennaam is mooi meegenomen maar speelt geen doorslaggevende rol in de keuze; bekend en onbekend hebben voor hen evenveel waarde. De periode of stijl waarin de foto is gemaakt is van ondergeschikt belang. Juist deze benadering heeft hen een brede en internationale verzameling opgeleverd die een persoonlijke visie op 165 jaar fotografie illustreert en het bestaande canon openbreekt.’

Alle informatie over de veiling, inclusief catalogus: Van Ham

In 2008 spraak Lise Lotte ten Voorde voor PhotoQ met Van den Bogaard over zijn collectie: Hans van den Bogaard kiest op het eerste gezicht