Van Lohuizen blikt terug op reis vol verrassingen

Woensdagavond vond in Pakhuis de Zwijger een presentatie plaats over het project Via PanAm. De avond werd gepresenteerd door Lars Boering (directeur FotografenFederatie), die sprak met Kadir Van Lohuizen en Bas Vroege (directeur Paradox). Kadir van Lohuizen gaf aan vaak onzeker te zijn geweest, maar hij heeft nooit spijt gehad dat hij aan dit project begonnen is.
In 2010 begon Kadir van Lohuizen met zijn reis van Vuurland (Chili) naar Alaska om de migratie langs de Pan-American highway vast te leggen. Onzeker was Van Lohuizen over hoe hij dit keer de belangstelling van het publiek zou kunnen vasthouden. Tegenwoordig is het lastig de aandacht van de media en pers aan te houden tijdens een lang lopend project. Zo kwam de samenwerking met Paradox tot stand: er moest een alternatief platform komen waar dit werk getoond kon worden.

Kadir van Lohuizen werd in het begin van het project erg nerveus door de nieuwe media. Hij was bang dat de kwaliteit van zijn werk niet goed zou zijn omdat hij zich op meerdere dingen tegelijk moest focussen: hij moest niet alleen fotograferen, maar ook filmen, schrijven en geluidsopnamen maken.

Daarnaast was er sprake van tijdsdruk en werkte hij ineens binnen een team waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Ook financieel was er onzekerheid: de crowdfunding had tijd nodig om op gang te komen en NRC Handelsblad werkte niet mee met de App, wat in eerste instantie wel verwacht werd.

Tijdens de avond werd er veel inzicht gegeven in het werkproces. De sprekers lichtten toe welke problemen zij tegenkwamen bij onder andere het bewerken van beeld, want door de nieuwe media waar gebruik van werd gemaakt (waaronder de App) moet het bewerken van beeld worden aangepast. De montage is bovendien tijdsgebonden. Het is nog onbekend welke beelden er volgen in een lopend project.

Ook het verloop van het ontwikkelen van de App werd uitgebreid gepresenteerd. Ook hier was veel onzekerheid over. Bas Vroege: ‘Het is eigenlijk hetzelfde als het verkopen van een leeg boek. Mensen betalen voor de belofte’. Bovendien was het ontwikkelen van Apps nog nieuw en onbekend gebied.

Naast de inzage in het werkproces was er natuurlijk ook aandacht voor de fotografie en film zelf. Het vastleggen van het onderwerp migratie was voor hem het belangrijkste doel. Van Lohuizen ontdekte tijdens zijn presentaties die hij op locatie gaf dat mensen heel weinig van elkaar weten. Hij stelt dat er vooral een wil moet zijn om elkaar te begrijpen. Naast zijn gebruikelijke zwart-wit heeft Van Lohuizen ook in kleur gefotografeerd. Hij was van mening dat dit soms beter werkte voor de presentatie op de iPad.

Gedurende het project was er veel aandacht voor Kadir van Lohuizen zelf. Op sociale media als Twitter en Facebook was er voor de persoonlijke belevenissen die Van Lohuizen schreef vaak meer aandacht dan voor de teksten die hij schreef over migratie. Steeds vaker wordt de maker achter een project belangrijker. Van Lohuizen zegt echter liever te schrijven over content dan over zichzelf.

Tijdens de avond kwam naast de presentatie van het project vooral ter sprake dat het in de toekomst haast niet meer mogelijk is om traditioneel te blijven werken. Ondanks alle onzekerheid over de nieuwe media en de nieuwe problemen die zich daarbij voordoen hebben fotograaf en producent gezocht naar mogelijkheden om de traditionele fotografie te combineren met nieuwe media. Al met al een mooie belofte voor de toekomst.

www.ViaPanAm.org

Eerdere berichten op PhotoQ:
Road trip ‘Via PanAm’ komt tot einde
Crowdunding PanAm geslaagd
Kadir van Lohuizen 40 weken op pad door Amerika’s