Van Lohuizen is verhuisd naar New York

Kadir van Lohuizen woont sinds kort in New York. Hij gaat er onder meer werken aan een nieuw project, over arbeid en migratie in zuidelijk, midden- en Noord-Amerika. Verder blijft hij de gevolgen van de orkaan Katrina volgen die in en rond New Orleans zoveel zorgwekkende sociale structuren in de VS blootlegde.
Vooralsnog is Van Lohuizen – wiens werk de laatste maanden opvallend vaak is te zien in het blad Time – van plan een jaar in New York te verblijven.