Veel post voor Mondriaan Fonds

Het was druk bij de voordeur van het Mondriaan Fonds op 1 oktober, de deadline voor enkele subsidies voor beeldend kunsteaars en bemiddelaars die na deze ronde niet meer worden voortgezet. ‘In de periode 1 januari tot 1 oktober 2012 heeft het fonds 2400 aanvragen ontvangen voor een stimuleringssubsidie. Ruim 700 daarvan werden nog ingediend op de sluitingsdatum,’ aldus het fonds.
Ter vergelijking: in 2011 ontving het Mondriaan Fonds verspreid over het hele jaar 1370 aanvragen voor deze individuele bijdragen.

Volgens directeur Birgit Donker is uit het enorme aantal aanvragen op te maken dat onder kunstenaars een grote behoefte bestaat aan bijdragen om artistieke plannen te verwezenlijken. Ook toont het aan dat kunstenaars zich er van bewust zijn dat het budget voor individuele kunstenaars met ingang van volgend jaar bijna gehalveerd is.
Het Mondriaan Fonds streeft er naar alle volledige aanvragen die voor 1 oktober zijn ingediend, in behandeling te nemen. Gezien het enorme aantal aanvragen dat op het laatste moment werd ingediend, is dat echter niet te garanderen, zoals al op voorhand door het fonds was aangekondigd. Het Mondriaan Fonds moet in enkele maanden evenveel aanvragen verwerken als anders in 1 jaar. Om logistieke redenen is het daarom niet mogelijk aanvullingen na te sturen. De aanvragen uit 2012 kunnen na 31 december niet meer worden behandeld.

Mogelijkheden vanaf 2013
Op 1 januari 2013 treden de nieuwe subsidieregelingen van het Mondriaan Fonds voor beeldend kunstenaars, beschouwers en instellingen in werking. In de komende cultuurplanperiode zal het Mondriaan Fonds het werk van beeldend kunstenaars mogelijk blijven maken met subsidies die in gewijzigde vorm aansluiten op de principes van de stimuleringssubsidies. Ook zal het Mondriaan Fonds vanaf 2013 nieuwe kansen bieden om de productiemogelijkheden en zichtbaarheid van kunstenaars te vergroten en zowel instellingen voor beeldende kunst en cultureel erfgoed als marktpartijen te stimuleren met kunstenaars samen te werken.

www.mondriaanfonds.nl