Vice filmt portret Rob Hornstra

VBS.TV (van het blad Vice) volgde Rob Hornstra in Utrecht en Sochi en maakte een gefilmd portret van de fotograaf in de serie Picture Perfect. Hornstra vertelt over zijn manier van fotograferen, over slow journalism en over het Sochi-project.

De film duurt 16,5 minuut.
Te lang? Bekijk dan de trailer van een minuut:

www.thesochiproject.org