Vijf fotografen in het kunstenaarscentrum Bergen: Oog om oog

De fotograaf Koos Breukel stelde een tentoonstelling samen met werk van vijf fotografen, waaronder dat van hemzelf. Tot 15 mei hangen in het kunstenaarscentrum Bergen een kleine honderd zwart-wit beelden van Ata Kando, Lucebert, Arjen Zwart, Sanne Sannes en Koos Breukel.
De fotografen zijn gekozen omdat zij allen een band met het Noordhollandse kunstenaarsdorp hebben of hadden. De dichter, schilder en fotograaf Lucebert, pseudoniem van Lubertus Jacobus Swaanswijk (1924-1994) woonde er. Uit het door zijn weduwe Tony beheerde archief selecteerde Breukel een kleine twintig intieme familietaferelen, die Lucebert tussen tussen1955 en 1961 fotografeerde.

Ata Kando (1913), sinds enige jaren woonachtig in Bergen, is vertegenwoordigd met foto’s uit drie series: Hongaarse vluchtelingen uit 1956, Indianen uit het Amazonegebied en het beeldverhaal ‘Kalypso & Nausikaä’. In deze aan Homerus’ Odyssee ontleende fragmenten spelen de kinderen van Kando scènes uit dit epos na.

Van de legendarische vrouwenfotograaf Sanne Sannes (1937-1967) zijn twintig sensueel-romantische beelden in de tentoonstelling opgenomen. De opnamen zijn afkomstig uit het archief van Sanne’s broer. De helft ervan is te koop.

Arjen Zwart (1957) bezoekt al enige jaren een kleine Roma-gemeenschap in Instanbul. Hij heeft door de herhaalde bezoeken hun vertrouwen gewonnen en mag van dichtbij foto’s maken. Zijn fraaiste beelden zijn opnamen van bruiloften en portretten van de kinderen.

In de fotografie van samensteller Koos Breukel (1962) tenslotte, is Bergen het meest zichtbaar. Hij koos een twee karakteristieke foto’s van zijn -inmiddels overleden- hond Willem in de duinen en op het strand. Daarnaast zijn er twee portretten van markante boeren uit de omgeving van het kunstenaarsdorp. Ook heeft hij zeven portretten uit de serie ‘Eeuwige tuin’ geselecteerd, die hij in 2004 in de achtertuin van de Bergense boekhandelaars Katrien Hilbers en Thomas Swinkels maakte. Op de foto boven dit stukje staat Breukel bij het portret van zijn zoon Casper.

De tentoonstelling in haar geheel maakt een evenwichtige indruk. De geëxposeerde foto’s kenmerken zich over de hele linie door warmte en intimiteit. Al naar gelang de smaak van de bezoeker zijn er ook bijzondere
uitschieters aan te treffen.

Han Schoonhoven

Oog om oog
tot en met 14 mei
in het Kunstenaarscentrum Bergen
Plein 7 in Bergen

• informatie over openingtijden etc.: www.kunstcentrumbergen.nl