VN zoekt fotografen met documentaire beeldverhalen

Vrij Nederland (VN) en DuPho, de beroepsorganisatie van fotografen, organiseren voor de derde keer een competitie voor de beste Nederlandse fotoverhalen. Er zijn vier betaalde opdrachten te winnen. Die worden in volgend jaar in VN gepubliceerd.

We lezen op de VN-site:

Wat zijn de criteria?

• Deelnemende fotografen hebben maximaal vijf jaar ervaring.
• Het moet gaan om een journalistiek relevant onderwerp in Nederland.Het verhaal moet in een periode van maximaal zes maanden gemaakt kunnen worden.
• Het verhaal bestaat uit minimaal twintig verschillende foto’s (waaruit een selectie wordt gepubliceerd).
• Het mag in kleur en/of zwart-wit.
• De af te beelden personen of instellingen werken mee aan publicatie (de fotograaf regelt de rechten).
• Multimediavoorstellen zijn ook welkom.

Een vakjury zal de voorstellen beoordelen op oorspronkelijkheid, maatschappelijke relevantie, fotografische aanpak en praktische haalbaarheid. De jury bestaat uit: Peter van den Doel (directeur DuPho), Jim Casper (hoofdredacteur van online fotografie platform Lens Culture), Jenny Smets (redacteur fotografie VN) en Frits van Exter (hoofdredacteur VN).

Meedoen?
Schrijf in maximaal 700 woorden je voorstel voor een beeldverhaal. Voeg daarbij een samen­vatting in het Engels, je cv en voorbeelden van je werk (of ver­wijzing naar je website) in maximaal 5MB aan bijlagen.
Dien het in vóór 20 oktober in door een mail te sturen naar fotoverhaal@vn.nl

En dan?
De jury selecteert maximaal vier voorstellen. De winnaars krijgen de opdracht tegen gebruikelijk honorarium. De planning geschiedt in overleg, rekening houdend met publicatie vanaf februari 2016.

De fotografen worden begeleid bij de productie door Jenny Smets. Voor de begeleidende tekst zal de redactie van VN in overleg zorg dragen.

VN: Maak het Vrij Nederland Fotoverhaal