Voorwaarden FotografenFederatie revisited

Zoals bekend is gebruik van foto’s op het internet zonder toestemming van de rechthebbende verboden. In eerdere columns heb ik aangegeven dat sommige rechters bij de begroting van de schadevergoeding, die in dat geval verschuldigd is, aansluiting zoeken bij de voorwaarden die de Fotografenfederatie heeft opgesteld. Aan die reeks beslissingen kan een nieuwe recente uitspraak worden toegevoegd, waarbij de gedaagde partij is veroordeeld een bedrag van in totaal ruim € 17.500 aan de fotograaf te betalen.

In dit geval ging het om de overname van 22 foto’s, zonder toestemming en zonder naamsvermelding. Op 16 juni 2011 belt de fotograaf de gedaagde op over deze de inbreuk op zijn auteursrecht en persoonlijkheidsrechten. Na lang aandringen zijn de foto’s pas op 28 oktober 2011 verwijderd.

De rechtbank oordeelt als volgt:
“Van een professioneel ondernemer als gedaagde mag worden verwacht dat zij zich ervan vergewist of de foto’s die zij op haar website wil zetten en aldus openbaar wil maken, auteursrechtelijk zijn beschermd en wie de maker is van de betreffende foto’s.” Dergelijk onderzoek is uitgebleven, aldus de rechtbank: de gedaagde is er ten onrechte en te gemakkelijk vanuit gegaan dat zij mocht doen met de foto’s wat haar goeddunkte. Ook had zij moeten weten dat eiser de auteursrechten op de foto had, en dat er persoonlijkheidsrechten dus in het spel zijn.

Voor de berekening van de schade zoekt de rechter zoals gezegd aansluiting bij de Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie. De rechter oordeelt dat bij de begroting van de schade in dit geval moet worden uitgegaan van “drie maal” de gebruikelijke licentievergoeding van € 150 per foto, en voor schending van de persoonlijkheidsrechten ook € 150 per foto. Dit alles wordt vermenigvuldigd met 22x.

De rechter veroordeelt de inbreukmaker uiteindelijk tot betaling van € 9.900 voor inbreuk op het auteursrecht en een bedrag van € 3.300 voor schending van de persoonlijkheidsrechten. Dit bedrag wordt vermeerderd met € 4.375 aan proces- en advocaatkosten. Het totaalbedrag komt uit op € 17.575.

Deze uitspraak laat zien dat het de moeite loont, zeker bij grootschalige overnames van foto’s, in rechte ten strijde te trekken tegen ongeautoriseerde overname van foto’s.

Lees de uitspraak hier: http://ie-forum.nl/backoffice/uploads/file/IE-Forum_nl%20Rechtbank%20Limburg%205%20maart%202014,%20CV%20EXPL%2013-3093%20(Arjen%20Schmitz%20Fotograaf%20tegen%20MK%20Projects%20B_V_).pdf

Joost Becker is advocaat Intellectuele Eigendomsrecht en Internetrecht bij Dirkzwager te Arnhem (afdeling IE-IT, e-mail: becker@dirkzwager.nl, telefoon: 026-353 83 77).