Voorzitter BFN zet zich in voor fusie

De stap naar één grote beroepsvereniging voor alle fotografen lijkt weer dichterbij gekomen. Nadat de leden van de BFN (BeroepsFotografen Nederland) het bestuur een mandaat heeft gegeven om de fusie in te gaan, heeft hun voorzitter Judith Keessen kenbaar gemaakt om zich in te zetten om de fusie te laten slagen. Dit heeft zij samen met Lars Boering van de Fotografenfederatie bekend gemaakt in een verklaring. Voor het eerst lijken alle partijen nu echt op één lijn te zitten.

Hoewel de leden weliswaar voor de fusie hebben gestemd, was het nog onzeker of het bestuur van de BFN het mandaat ook daadwerkelijk uit zou voeren. Tot voor kort was de houding van het bestuur negatief. Na een gesprek met Boering is de lucht met Keessen in ieder geval geklaard. In de verklaring zeggen beiden dat miscommunicatie tot onbegrip heeft geleid en dat de informatie soms de schijn van tegengestelde belangen had. De energie kan nu gericht worden op het juist uitvoeren van de vorming van Dutch Photographers, aldus de verklaring.

Simpelweg betekent het dat de nieuwe vereniging waarin alle anderen opgaan enkel nog een formele kwestie lijkt te zijn. Het fusievoorstel wordt uiterlijk 25 juni gepresenteerd, dat moet worden getekend door alle bestuursleden van de betrokken partijen. Na de zomer kunnen de leden zich uitspreken of de fusie ook echt doorgang vindt. Wijzigingen zijn niet meer mogelijk, leden kunnen alleen nog voor of tegen stemmen.

Met de verklaring wordt ook de belangrijkste zorg weggenomen van de groep BFN-ers die zich op Facebook hebben verenigd onder de noemer BFN Fusiegroep, voorheen de groep Verontruste BFN-ers. Op de Facebookpagina hebben een aantal leden de nodige zorgen geuit over de voortgang. Zij vertrouwden er niet op dat het huidige bestuur van de BFN het mandaat zou uitvoeren. Nu Judith Keessen heeft aangegeven dat wel te gaan doen, komt er eindelijk een einde aan de langslepende kwestie.

basdemeijer.nl