Vragen over beleving geschiedenis in Nederlands Fotomuseum

Vanaf 13 december heeft het Nederlands Fotomuseum een grote tentoonstelling over de beeldvorming van het verleden, zoals die in het huidige tijdsgewricht plaatsvindt. in De tentoonstelling Questioning History bevat foto’s, video’s en ander werk van een groot aantal Nederlandse en internationale kunstenaars
Het persbericht:

Welke factoren hebben invloed op ons historisch bewustzijn? De kunstenaars in de internationale tentoonstelling Questioning History kijken met kritische blik naar hoe de massamedia in hoge mate de beeldvorming van ons verleden zijn gaan bepalen. In uiteenlopende video- en filminstallaties, sculpturen en fotoseries leggen zij de werking van die media bloot en ontrafelen zij populaire historische voorstellingen. De tentoon- stelling bevat nieuw werk van o.a. Michael Blum, Matthew Buckingham, Gert Jan Kocken en Roy Villevoye & Jan Dietvorst.

Questioning History bevat werk van Dennis Adams (USA), Marieke Barnas (NL), Bik Van der Pol (NL), Michael Blum (A), Adam Broomberg & Oliver Chanarin (UK), Matthew Buckingham (USA), David Claerbout (B), Luc Delahaye (F), Thomas Demand (D), Arnoud Holleman (NL), Vid Ingelevics (CAN), Gert Jan Kocken (NL), Joachim Koester (USA/Den), Suzanne Kriemann (D/NL), Deimantas Narkevicius (LIT), Rosângela Renno (BRA), Roy Villevoye & Jan Dietvorst (NL).

Geschiedenis staat meer dan ooit in het centrum van de publieke (en politieke) aandacht. Ook in de hedendaagse beeldende kunst en fotografie bestaat een groeiende belangstelling voor de representatie van het verleden. Die belangstelling richt zich op uiteenlopende aspecten van geschiedenis, geschiedschrijving, overlevering, historisch bewustzijn en educatie.

De aandacht van de 17 geselecteerde beeldend kunstenaars(duo’s) en fotografen in Questioning History gaat uit naar de manier waarop historische verhalen tot stand komen, hoe ze worden ge- en herschreven, weer worden vergeten of zelfs gewist. De veelvormigheid, gedifferentieerdheid en het soms paradoxale karakter van ‘de’ geschiedenis wordt door hen als uitgangspunt genomen. Zij kijken kritisch hoe historische beeldvorming in de massamedia tot stand komt en hoe historisch bewustzijn wordt gevormd en beïnvloed. In hun werk trachten zij dominante mediastrategieën bloot te leggen en gangbare historische representaties te doorbreken. Sommigen doen dat door historische beeldvorming in de media kritisch te analyseren en te ontrafelen, anderen creëren alternatieve historische verhalen die de gangbare beeldvorming onderuit halen. Er wordt gewerkt vanuit de ‘kleine’ persoonlijke beleving, maar ook vanuit het perspectief van de wereldgeschiedenis.

De tentoonstelling bevat een grote diversiteit aan uitingsvormen: van video- en filminstallaties tot sculpturen en van fotoseries tot de complete reconstructie van een museumzaal. De tentoonstelling bevat nieuw werk van o.a. Michael Blum, Matthew Buckingham, Gert Jan Kocken, Joachim Koester, Rosângela Renno en Roy Villevoye & Jan Dietvorst.

Samenstelling tentoonstelling: Frank van der Stok (gastcurator). Van der Stok is mede-initiator van The Past in the Present en naast onafhankelijk tentoonstellingsmaker ook redacteur en initiator van lezingen, opdrachten, tentoonstellingen, boeken en lesonderdelen in het kunstonderwijs.

Questioning History is de eerste grote tentoonstelling in het kader van The Past in the Present, de jaarlijkse lezingenserie van het Fotomuseum. Ook hierin staat centraal hoe hedendaagse kunstenaars omgaan met de relatie tussen heden en verleden. Voor deze reeks maakten verschillende kunstenaars (o.a. Hannes Wallrafen, Paul Bogaers, Joep Neefjes) in opdracht van het museum nieuw werk waarin beelden uit de museumcollectie als uitgangspunt golden.

Bij de tentoonstelling verschijnt een bundel essays in de serie Reflect van NAi Uitgevers. Deze bundel geeft een aanzet tot analyse en duiding van onze hedendaagse omgang met geschiedenis. Het werk van beeldend kunstenaars speelt in Questioning History. Imagining the Past in Contemporary Art een centrale rol. Uiteenlopende essayisten, beeldmakers, critici, kunst- en mediahistorici laten hun licht schijnen over de thematiek. De meeste artikelen zijn speciaal voor deze bundel geschreven. Prijs € 23,50. Te koop in de museumwinkel Redactie en samenstelling Frank van der Stok i.s.m. Flip Bool en Frits Gierstberg
Auteurs Jennifer Allen, Maria Barnas, Flip Bool, Matthew Buckingham, Peter Delpeut, Nickel van Duijvenboden, Zoran Eri?, Frits Gierstberg, Arnoud Holleman, Vid Ingelevics, Joachim Koester, Bianca Stigter, Frank van der Stok, David Levi Strauss, Jan Verwoert, Frank van Vree, Val Williams. Boekgegevens Uitgever: NAi Uitgevers, Rotterdam / 14,5 x 22,8 cm / 180 pagina’s / Paperback / Geïllustreerd (zw/w) / Vormgeving: Joseph Plateau / ISBN 978-90-5662-659-4 / Engelse editie

Questioning History The Past in the Present 13 december 2008 – 22 februari 2009 in de grote zaal in het Nederlands Fotomuseum

Openingsprogramma zaterdag 13 december 2008 Met rondleidingen door Questioning History en kinderknutselactiviteiten. In de middag staat een ‘meet & greet the artist’ o.l.v. Valentijn Byvanck gepland. Met de kunstenaars Vid Ingelevics, Michael Blum, Matthew Buckingham, Joachim Koester, Bik Van der Pol, Villevoye & Dietvorst (o.v.). Met presentatie van de Monografie over Oscar van Alphen in de reeks van Focus. In het bijzijn van deze beroemde Nederlandse fotograaf.