Vroege Duitse persfotografie in München

Het Fotomuseum in München exposeert werk van Philipp Kester die begin twintigste eeuw in Duitsland bijdroeg aan de ontwikkeling van de net ontloken fotojournalistiek. De tentoonstelling is tot en met 23 november te zien.
Kester maakte niet alleen portretten maar richtte zich ook op het straatleven van voor de Eerste Wereldoorlog.

Meer informatie bij het Münchner Stadtmuseum/Fotomuseum.

Klik daar op de foto voor een slideshow. Let ook even op het beeld onder de titel Zaungäste, met een gegeven dat Henri Cartier-Bresson een jaar of veertig later heel anders vastlegde.