‘We hebben iconen nodig’

"Het succes van het ‘Neda-filmpje’, dat de Iraanse protesten samenvatte, laat scherp zien hoe door moedwil, misverstand en toeval een beeld kan uitgroeien tot een onsterfelijk icoon. Net als de foto’s van Che en Obama. We hebben zulke bevroren momenten nodig." Aldus stelt de Groene Amsterdammer in het intro van een artikel van Henri Beunders en Martijn Kleppe dat is geschreven naar aanleiding van de nieuwe tentoonstelling van World Press Photo.

Of die bewering klopt, moet de lezer zelf maar vaststellen. Evenals de door sommigen verwoorde stelling dat de videostill van Neda, door de jury van de World Press Photo van dit jaar voorzien van een speciale vermelding, thuishoort in het rijtje van het napalmmeisje in Vietnam in 1971 en de man voor de tank in Beijing in 1989.

In elk geval is het stuk van Beunders en Kleppe de moeite van het lezen waard omdat het veel informatie bevat.

De Groene: ‘Wij zijn allen Neda’