Webenquète: wie is de invloedrijkste fotograaf ?

Voor het jubileumnummer van Photo District News, Amerikaans magazine en website, onderzoekt de redactie wie de meest invloedrijke fotograaf is.
Iedereen met een internetverbinding kan reageren. De uitslag wordt in het jubileumnummer in oktober van dit jaar bekend gemaakt.

In het begeleidende artikel legt de redactie uit wat zij verstaan onder invloedrijk: ‘Sommige fotografen worden gerespecteerd, sommige worden beroemd. Maar als invloedrijk gezien worden, dat is een zeldzame en moeilijker te omschrijven kwaliteit.

Er zijn fotografen wiens werk zo origineel is dat het collegaâs aanzette het te imiteren. Er zijn pioniers op het gebied van de techniek of het denken over fotografie. Sommige hebben hun studenten of assistenten zodanig genspireerd dat zij zelfstandig fantastisch werk gingen maken. Er zijn fotografen waarvan het werk veel indruk maakte op jongeren. Zo zeer dat het hen deed besluiten zelf fotograaf te worden.’

Daarop stelt de redactie de vraag wie volgens de lezers de meest invloedrijke levende fotograaf van het moment is. Wie van de huidige fotografen zal over een jaar of vijf herinnerd en/of gemiteerd worden.

De lezer wordt gevraagd vijf namen van levende legenden te noemen en hun keus te motiveren. Ook wil PDN graag weten hoe wij het begrip ‘invloedrijk’ in de snel veranderende fotografiebusiness zouden definiren.

naar het artikel en het invulformulier: www.pdnonline.com