Wijziging Auteurswet: gebouwen fotograferen mag

Fotografen die de Erasmusbrug in Rotterdam in hun zoeker vangen, hoeven niet meer eerst hun geld te tellen voor ze afdrukken, zo meldt ons dagblad Trouw.
Sinds 1 september verbiedt de Auteurswet het niet meer om voor eigen gewin foto’s van gebouwen te maken. Toen nam Nederland een EU-richtlijn over. Gebouwen en beeldhouwwerken die permanent buiten staan, mag je fotograferen ‘zoals ze zich daar bevinden.’ Tot dan toe mocht het alleen in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als het gefotografeerde ‘niet het hoofdonderwerp’ was.

• Eerder op PhotoQ: Boomerang ingezet in kwestie rond Erasmusbrug