Winnaar Zilveren Camera zag liever andere foto winnen

Wat Joost van den Broek betreft, was niet de foto die hij maakte van een volksoploop voor het huis van de penningmeester van de pedolfielenvereniging Martijn de winnaar de Zilveren Camera 2011 geworden, maar een andere foto die hij maakte: van een jongen die met zijn handen gespreid staat, omgeven door twee agenten. Bij de jurering waren beide foto’s de laatste twee die overbleven uit het selectieproces. Met vier van de zeven stemmen voor de foto in de voortuin koos de jury dus voor een ander beeld dan waarvoor de winnende fotograaf zou hebben gekozen.

Van den Broeks voorkeur ging uit naar bovenstaand beeld, uit een reportage die hij maakte van een groep Irakezen die 7 april 2011 van het bed werden gelicht en met een gecharterd vliegtuig het land uitgezet. Ze hadden vergeefs asiel aangevraagd. Met de serie won hij ook een eerste prijs in de categorie Binnenland Documentaire bij de Zilveren Camera.

De jury koos met nipte meerderheid voor de foto die naar haar mening een glashelder beeld geeft van Nederland 2011: ‘Een multiculturele samenleving waarin ongeduld, agressie en de neiging om het recht in eigen hand te nemen de overhand lijken te krijgen. Joost van den Broek laat dit zien door tussen de mensen, maar toch op gepaste afstand te gaan staan.’

De motivering van de jury valt niet overal in goede aarde. De opinie-website Joop.nl vraagt zich af: ‘Doet de jury een halfzachte poging zich te schikken naar de nieuwe politieke correctheid?’ Op zijn Facebook-pagina geeft fotograaf Sander Veeneman ook aan zich te storen aan de ‘eenzijdige en suggestieve beeldvorming’ door de jury waar het de stand van zaken in de Nederlandse samenleving betreft. Reactie van secretaris Edie Peters van de Zilveren Camera: ‘Natuurlijk leven we in een prettig land waar veel goed gaat, maar er is al jaren een trend (…) gaande waarin mensen onbeschaafd hard met elkaar omgaan, uitwassen van het ik-tijdperk.’

Het persbericht van de Zilveren Camera over de andere prijzen:

Jeroen Toirkens wint Canonprijs 2011
De Canon Prijs beloont het beste fotoverhaal dat in 2011 is voltooid. Daarbij wordt nadrukkelijk gelet op de wijze waarop de fotograaf zijn of haar verhaal doet. Het gebruik van nieuwe platformen, zoals websites, sociale media of YouTube, speelt bij de beoordeling een sterke rol. Na rijp beraad besloot de jury unaniem de Canon Prijs toe te kennen aan het project Nomads life van Jeroen Toirkens (1971), een project waarbij de diverse podia en technieken – fotoboek, filmpjes, website en expositie – elkaar versterken. Een project ook dat in deze jachtige tijden benadrukt dat een jarenlange concentratie op e?e?n onderwerp leidt tot nieuwe inzichten, kennis en beelden die de cliche?s superieur ontstijgen.

Annaleen Louwes winnaar Nationale Portretprijs 2011
Annaleen Louwes (1959) heeft met deze foto van het meisje Dees een kroon gezet op haar indrukwekkende oeuvre. Het is net een schilderij van een Hollandse meester, herbergt een uitzonderlijke emotie, is prachtig van kleur en daarmee een toonbeeld van klassieke portretkunst. Louwes, die niet altijd voor schoonheid kiest, benadert juist met dit portret de esthetische perfectie.

Joop.nl: O ja?
Facebook Sander Veeneman

Alle winnaars en juryrapporten: www.zilverencamera.nl