Zilveren Camera gaat inzendingen kritischer bekijken

Het bestuur van de Zilveren Camera gaat het reglement voor de fotowedstrijd ‘inhoudelijk herijken’. Dat gebeurt naar aanleiding van de nominatie van een Defensie-fotograaf voor één van de prijzen bij de Zilveren Camera dit jaar.
Op de website van de organisatie staat een verklaring waarin melding wordt gemaakt van een plan van aanpak, bestaande uit drie delen. Allereerst gaat men bij alle genomineerden van dit jaar informeren naar de wijze waarop de geselecteerde foto’s zijn gemaakt en naar het auteursrecht. Daarna volgt een discussie met de vakorganisatie NVF/NVJ, inzenders en andere betrokkenen over opdrachtfotografie en journalistiek-ethische normen. Ten slotte zullen waar nodig en wenselijk de reglementen worden aangepast.

Wat er gaat gebeuren met de nominatie van Defensie-fotograaf Sjoerd Hilckmann is nog onduidelijk. Het onderzoek naar deze inzending is nog niet afgerond, zo laat het bestuur van de Zilveren Camera weten.

• Eerder op PhotoQ: Defensie-fotograaf maakt kans op persprijs

Hieronder de integrale verklaring:

Verklaring voor inzenders voor de wedstrijd rond de Zilveren Camera, leden van de NVF/NVJ en andere betrokkenen.

Naar aanleiding van vragen die er de afgelopen dagen zijn gesteld over de achtergrond van nominaties voor de Zilveren Camera 2007, heeft het bestuur van de Stichting de Zilveren Camera een ‘Plan van aanpak’ opgesteld. Na de ingrijpende wijziging van het juryproces dit jaar is, haast toevallig, een aanleiding op onze weg gekomen voor een inhoudelijke herijking van de wedstrijdreglementen.

Vragen als welke fotografen mogen foto’s insturen, welke nieuwswaarde moet aan foto’s kunnen worden toegekend, waar berust het recht om foto’s te selecteren voor de inzending, etc. moeten aan de orde worden gesteld.

Plan van aanpak

A) De komende week zal met betrekking tot de nominaties voor de prijzen van 2007 bij de fotografen worden geïnformeerd naar de wijze waarop de foto’s tot stand zijn gekomen. Bij wie het copyright en het publicatierecht van de foto’s berusten en hoe de inzending tot stand is gekomen.

B) In het voorjaar zal de Stichting in samenwerking met de NVF/NVJ een discussie organiseren over de ervaringen van het bestuur, van inzenders en andere betrokkenen met betrekking tot bovengestelde vragen.

In de steeds verder krimpende markt voor journalistieke fotografie, neemt de fotograaf veelvuldig opdrachten aan van instellingen, bedrijven en organisaties zonder primair-journalistieke doelstellingen. Fotografen zullen het specifieke belang van de opdrachtgever in het oog moeten houden bij hun werk. Welke afspraken worden hierbij gemaakt; bestaan er contracten waarin restricties worden opgenomen met betrekking tot de inhoud van de werkzaamheden en het gebruik van het uiteindelijke fotomateriaal? Welke journalistiek-ethische normen leggen fotografen zelf aan? Hoe gaan zij om met de journalistieke onafhankelijkheid? Welke consequenties hebben de veranderingen ‘op de markt’ voor de Zilveren Camera wedstrijd? Daarnaast moeten we constateren dat instellingen, bedrijven en organisaties steeds vaker zelf fotomateriaal via internet en andere kanalen verspreiden. Deze, zo te noemen, ‘persmapfotografie’ vindt meer en meer aftrek in de media.

Je zou kunnen spreken van een vicieuze cirkel. Media geven – om welke reden dan ook – steeds minder opdrachten aan fotojournalisten. Fotografen verbreden noodgedwongen hun werkterrein en vertegenwoordigen niet slechts de onafhankelijke journalistiek, maar tegelijkertijd ook de belangen van de niet- journalistieke opdrachtgever. Deze kan met het inschakelen van fotojournalisten de kwaliteit van het ‘eigen’ fotomateriaal een impuls geven. Media maken hier vervolgens dankbaar gebruik van en kunnen daardoor besparen op eigen fotobudgetten.

C) De uitkomst van de punten A en B van dit Plan van aanpak zou wellicht moeten resulteren in wijziging van het reglement van de wedstrijd rond de Zilveren Camera. Met name de juridische consequenties zullen goed doordacht moeten worden.

Het bestuur zal daarom ook informatie inwinnen bij World Press Photo en gelijksoortige organisaties in het buitenland.

Voor de wedstrijd van 2008 denken wij dat het mogelijk moet zijn om met de resultaten van dit proces aan de slag te kunnen.

Namens de Stichting de Zilveren Camera
Hans Kouwenhoven (voorzitter)