Zilveren Camera handhaaft Nationale Portretprijs

De Nationale Portretprijs gaat zijn derde editie beleven. Na het beëindigen van de activiteiten van de sponsor Nationaal Historisch Museum begin dit jaar stond de financiering van de prijs sterk onder druk. Maar de Zilveren Camera kan dankzij enkele recente meevallers alsnog de fotograaf belonen die in 2012 volgens een speciale jury het meest bijzondere portret van een Nederlander heeft gemaakt.
De prijs kent geen inzendingen. De jury stelt een lijst van voordrachten op die onderling wordt besproken, waarna ze een keus van vijf nominaties maakt. Uit die vijf kiest de jury de winnaar. De maker van de winnende foto ontvangt een bedrag van 5000 euro. Een afdruk van dit portret schenkt de Zilveren Camera aan een nader te bepalen museum.

De juryleden voor de derde ronde:
Theo Audenaerd, fotoredacteur de Volkskrant
Koos Breukel, fotograaf en eerste winnaar Nationale Portretprijs
Narda van ’t Veer, directeur Unit CMA
Sabine Verschueren, vormgever

Het bestuur van de Zilveren Camera hecht aan het handhaven van de Nationale Portretprijs omdat het een instrument is dat bijdraagt aan de oorspronkelijke doelstelling van de stichting uit 1949: de kwaliteit van de fotojournalistiek in Nederland verhogen. De Nationale Portretprijs is niet gebonden aan pure fotojournalistiek, omdat het bestuur vindt dat de overstijging van het genre zeker in deze tijd – waarin de journalistiek zo sterk in beweging is – een stimulans kan zijn voor creativiteit en vernieuwing.

Met name een genereuze sponsoring door het Stimuleringsfonds voor de Pers en een extra bijdrage van het Fotomuseum Den Haag maken voortzetting van de Nationale Portretprijs mogelijk.

De Nationale Portretprijs zal net als de Zilveren Camera en de Canonprijs voor vernieuwende fotojournalistiek worden uitgereikt op 20 januari 2013 in het Fotomuseum Den Haag. Inzendingen voor de twee laatstgenoemde prijzen is mogelijk tot en met 31 december 2012.

www.zilverencamera.nl