Zilveren Camera komt met prijs voor beste fotoverhaal

Er komt een nieuwe prijs voor de fotojournalistiek in Nederland: het Fotoverhaal van het Jaar. Deze prijs beloont het beste fotoverhaal dat in het jaar voorafgaand aan de jurering is voltooid. Het kan gaan om boeken, multimediaproducties, tentoonstellingen of uitgebreide publicaties in kranten of tijdschriften. ‘De winnende productie is een sterk verhaal met diepgang, gebaseerd op visuele onderzoeksjournalistiek en heeft een omvang die recht doet aan het belang van het behandelde onderwerp,’ aldus een persbericht..

Het persbericht vervolgt:

‘Deze prijs is de opvolger van de Fotojournalist van het Jaar, die begin dit jaar voor het laatst is uitgereikt. Het bestuur van de Zilveren Camera is tot deze verandering gekomen vanuit de overweging dat het zoeken naar nieuwe manieren om fotojournalistieke verhalen te vertellen, moet worden gestimuleerd. De organisatie van de Zilveren Camera volgt de ontwikkelingen in het vak op de voet en maakt zich sterk voor een bredere definitie van het begrip ‘fotojournalistiek’: het houdt immers meer in dan nieuwsfotografie. Daarnaast zorgt deze prijs ervoor dat ook het gebruik van nieuwe en creatieve media een kans krijgt en gewaardeerd wordt.

De nieuwskant van fotojournalistiek blijft uiteraard een belangrijk onderdeel van de Zilveren Camera, maar de prijs voor het Fotoverhaal van het Jaar is ingesteld om aan te geven dat het daar niet stopt en om grens- en genreoverschrijdende fotografen een platform te bieden. De Canon Prijs voor jong talent blijft, maar de maximale leeftijd om werk in te zenden, wordt verhoogd naar 35 jaar.

De Zilveren Camera blijft de prijs voor de beste nieuwsfoto van het jaar. Om de verbreding van het blikveld te accentueren, zijn bij het samenstellen van de jury deskundigen uit andere genres dan de fotojournalistiek toegevoegd. Het bestuur noemt dit ook een uitnodiging aan een bredere groep fotografen dan voorheen om werk in te sturen.
Inzendingen voor het Fotoverhaal van het Jaar en de Canon Prijs kunnen tot en met 14 december worden ingestuurd; inzendingen voor de Zilveren Camera tot en met 31 december. Op 13 januari maakt de jury de nominaties in de verschillende categorieën van de Zilveren Camera bekend. Op 24 januari is de feestelijke uitreiking van alle prijzen in het Fotomuseum Den Haag.

Nieuw bestuur
De Zilveren Camera heeft een nieuw bestuur: Arno Haijtema, redacteur en fotocriticus bij de Volkskrant (voorzitter), Edie Peters, hoofdredacteur P/f en PhotoQ (secretaris), Fred van der Ende, manager creatieve markt bij Apple (penningmeester), Serge Ligtenberg, fotograaf voor onder meer De Telegraaf, Nicole Robbers, plv. chef Fotografie NRC Handelsblad en Wim van Sinderen, conservator Fotomuseum Den Haag.

Het nieuwe bestuur is zijn voorgangers zeer schatplichtig. Met name voormalig voorzitter Hans Kouwenhoven en oud-secretaris Werry Crone hebben de Zilveren Camera grote diensten bewezen en hebben het gezag van deze fotoprijs de afgelopen acht jaar verder uitgebouwd. Zij blijven tot aan de komende prijsuitreiking in januari 2010 als adviseur van het bestuur actief.’

Meer informatie, waaronder de samenstelling van de jury’s, eerdere prijswinnaars en deelnameformulieren, is te vinden op www.zilverencamera.nl