Zo goed als rond: één belangenorganisatie voor beroepsfotografen

Jarenlang was het een opmerkelijk fenomeen in de Nederlandse professionele fotografie: het grote aantal beroepsorganisaties in zo’n klein land. Intussen verandert die toestand drastisch. De meeste organisaties gaan op in een nieuwe belangenvereniging: Dutch Photographers.

Vorige week publiceerde de FotografenFederatie een uitgebreide notitie, ‘Doorkiezen op kracht:
Dutch Photographers beroepsorganisatie voor fotografen’. Hierin is een gedetailleerd overzicht te vinden van doel en werkwijze van de nieuwe organisatie.

Samengevat: ‘De kerntaken van Dutch Photographers laten zich omschrijven als: ledenondersteuning, versterking van het collectief, voorlichting en kennisoverdracht, vak/branche ontwikkeling en de ontwikkeling en positionering van professionele fotografie in de breedste zin.’
‘Dutch Photographers staat voor verbinden, een krachtig netwerk en een sterke nadruk op collegiale vriendschap en respect voor elkaar.’

De GKf, MWF, PANL, SVFN en NVJ-Sectie NVF hebben zich de laatste maanden aangesloten bij deze organisatie en gaan er ook grotendeels in op. Door binnen de nieuwe vereniging platforms op te richten kunnen specifieke groepen fotografen binnen hun genre specifieke activiteiten ontplooien. Bij aanvang van de nieuwe samenwerking gaat het om:
– Journalistiek platform NVF
– Platform GKf
– Publieksfotografie
– Platform Toegepaste fotografie
– Medisch wetenschappelijke fotografie

De BFN en de stichting MPN moeten nog laten weten of ze wel of niet meegaan in Dutch Photographers.

De notitie ‘Doorkiezen op kracht: Dutch Photographers’ is als download beschikbaar:
samenvatting
integrale notitie