Zweden verbiedt ‘kränkande fotografering’

Op 1 juli treedt in Zweden een nieuwe wet in werking die het verbiedt om in privé situaties te filmen of foto’s te maken, tenzij de betrokken aanwezigen toestemming hebben gegeven. Het Zweedse parlement heeft het wetsontwerp goedgekeurd dat vooral bedoeld is om te voorkomen dat er stiekem krenkende beelden worden gemaakt van bij voorbeeld vrouwen in kleedhokjes of pubers die een klasgenoot pesten.
Overtreders van de wet kunnen worden veroordeeld tot een boete of een celstraf van maximaal twee jaar. Rechters moeten beslissen of makers van foto’s of films daadwerkelijk deze nieuwe wet overtreden.

De wet bevat enkele uitzonderingsbepalingen, waaronder vrije nieuwsgaring. Het Zweedse verbond van journalisten heeft tijdens de parlementaire behandeling herhaaldelijk aangedrongen op duidelijke formulering en een zo groot mogelijke vrijheid van expressie en van verzamelen van informatie.

Mia Karlsvärd, vice-voorzitter van de Zweedse persfotografenclub PFK, vreest dat het werk van fotojournalisten er moeilijker op wordt omdat de wetgever de verantwoordelijkheid om wel of niet te fotograferen of filmen bij de maker legt. Ze dringt er bij de regering op aan om het publiek duidelijk te maken waar de wet voor staat, zodat niet jan en alleman persfotografen gaan verbieden om hun werk te doen. Karlsvärd vreest dat fotografen meer tot zelfcensuur komen, omdat ze vaker zuilen aarzelen of ze kunnen fotograferen of niet.

Radio Sweden: New laws against photographing in private space

Sveriges Riksdag: Betänkande 2012/13:JuU21 Kränkande fotografering

Journalisten.se: PFK om nya fotolagen: Svårare jobba på fältet

Vorig jaar schreef een medewerkster van de Amerikaanse Library of Congress een toelichting op het wetsvoorstel: Proposal to Outlaw Use of Smartphones to Take Compromising Pictures